Att dela sorgen

Dela sorgen

Att anhöriga och nära vänner till den som har dött vill närvara på begravningen för att säga farväl, visa sin uppskattning och dela sorgen är självklart. Även andra som på olika sätt har känt personen vill ofta också delta på olika sätt. Viktig är då att i god tid anmäla ditt deltagande till begravningsbyrån.

Om begravningen inte sker i kretsen av de närmaste är det här normalt inget problem, man anmäler sig som gäst till begravningen och närvarar.

Nu är situationen tyvärr allt annat än normal och med olika restriktioner till följd av Corona-pandemin får bara ett litet antal människor delta fysiskt vid begravningsceremonin.

Därför har flera nya sätt att delta kommit att bli allt vanligare det senaste året. Du som vill delta men inte har möjlighet att själv vara på plats kan därför istället lämna minnesgåvor och besöka minnesrum där du kan tända ljus och skriva en hälsning. En del begravningar sänds nu även digitalt så att du kan följa med via din dator, platta eller mobiltelefon.

Mer om anmälan till minnestund, hur du lämnar en minnesgåva eller besöker ett minnesrum hittar du i menyn ovan.