Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar där man skriver att vissa ägodelar inte ska komma att ingå vid en eventuell skilsmässa. Det blir då enskild egendom.

Det som inte är enskild egendom kalls giftorättsgods.

Det finns vissa krav för att ett äktenskapsförord ska vara formellt giltigt.

Det ska vara skriftligt, undertecknat av båda makarna med personnummer, daterat och sist men inte minst måste det skickas till Skatteverket för registrering.

En avgift på 275kr tillkommer för att Skatteverket ska handlägga ärendet.

Är man osäker på vad som gäller finns vi på Dalabegravning till er hjälp.