Arvskifte

I arvskiftet reglerar man avvecklingen och fördelar tillgångarna i dödsboet. När vi hjälper till med arvskiftet ser vi det som ett avslut i dödsboet där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida reavinst beskattningar och andra framtida kostnader som kan uppstå för dödsboet. Detta för att så långt som möjligt säkerställa att det inte blir några negativa överraskningar i framtiden. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning. För er trygghet lämnar vi alltid ett kostnadsförslag och upprättar ett uppdragsavtal.