Bodelning

Bodelning innebär att man som gift par delar upp sin egendom mellan sig. Man ska i de flesta fall göra en bodelning om man ska skiljas. Man kan också göra en bodelning under äktenskapet, om makarna är överens om det.

Bodelning som gifta

Vid en skilsmässa räknas värdet av makarnas tillgångar samman och delas på hälften. Bodelningsavtalet sätter punkt för makarnas ekonomiska samröre.

I bodelningen dokumenteras vem som ska ha vad.

Banken kräver ibland ett sådant avtal för att man senare ska ha möjlighet att ta nya bolån.

Ett skriftligt bodelningsavtal krävs för att bodelningen ska vara giltig.

Enskild egendom räknas inte in i bodelningen.

Bodelning som sambor

För den som är sambo gäller sambolagen och det finns egentligen inget krav på att man som sambo måste göra en bodelning. Det innebär att den sambo som vill att paret ska genomföra en bodelning måste begära det.

Endast bostad och bohag som köpts för gemensam räkning under tiden som sambor tas upp i ett bodelningsavtal. Det man tidigare ägt räknas inte.

För att kunna genomföra en bodelning måste det meddelas inom ett år från det att förhållandet upphörde. Efter det finns ingen rätt till bodelning och tingsrätten kan då heller inte utse en bodelningsförrättare.