Ekonomisk brist i dödsboet

Det finns bra hjälp att få om den avlidne saknar ekonomiska medel till att betala begravningskostnaden. I dessa fall kan den vanliga bouppteckningen ersättas med en så kallad dödsboanmälan. Det är en förenklad bouppteckning som socialkontoret upprättar och som sedan skickas in till Skatteverket. Det är socialkontoret i den kommun där den avlidne var folkbokförd som skall kontaktas. Det är dock viktigt att känna till att en bouppteckning alltid skall göras då den avlidne ägde fast egendom eller tomträtt. Hör av er till oss så hjälper vi er att förmedla kontakt till berörd socialförvaltning.

Ansökan hos kommunen

Om en dödsboanmälan upprättas och dödsboet inte har tillräckliga ekonomiska medel att betala begravningen med är det möjligt att ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen. Det är väldigt viktigt att inte betala några skulder i dödsboet efter dödsdagen, exempelvis hyra, vård- och omsorgskostnader och andra räkningar som avser dödsboet. Det är också viktigt att man så snart som möjligt avslutar eventuella autogiron och försäkra sig om att det inte finns något utmätningsbeslut från Kronofogden på den avlidnes bank. Detta är för att vid beräkning av ekonomiskt bistånd sker på dödsdagen. Detta innebär att betalas räkningar efter dödsdagen dras detta belopp bort från biståndet.

Hur mycket hjälper kommunen till med?

Hur mycket begravningen får kosta och hur får den vara utformad när kommunen ger ekonomiskt bistånd? Regler kring detta och vilket belopp kan variera mycket från kommun till kommun. Det är därför väldigt viktigt att kontakta socialkontoret innan begravningen beställs. Vi hjälper er att förmedla kontakten till er berörda kommun.