Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt bygger på frivillighet och är en åtgärd om man vill försäkra sig om vem som fattar ens beslut om man blir sjuk och inte kan förmedla sig själv.

Fullmakten skrivs alltså i förebyggande syfte och är ett alternativ till en god man eller förvaltare. När tiden är inne och fullmakten ska börja gälla bestämmer en fullmaktshavare eller tingsrätten.

Vad fullmakten ska innehålla bestämmer fullmaktsgivaren men vanligt är att de tar hand om ens ekonomiska förehavanden som att betala räkningar, föra ens talan hos myndigheter och förvalta ens egendom.

För att fullmakten ska vara giltig måste du vara 18 år, det ska tydligt visa att det är en fullmakt, vem eller vilka som ska vara fullmaktshavare, vad den omfattar. Den ska även bevittnas av två personer och ingen av dessa får vara fullmaktshavare.