Gåvobrev

Ett gåvobrev eller en sk gåvohandling kan tecknas för att förtydliga och bl a undvika konflikter och arvstvister i familjen. Man kan även skriva särskilda villkor för gåvan som att den ska få vara enskild egendom. För att gåvobrevet ska vara giltigt måste det vara skriftligt och undertecknas av både gåvogivare och gåvotagare. Är man osäker vad som kan ges som gåva eller vad som är ett förskott på arv är det viktigt att ta kontakt med oss eller annan jurist för att säkerställa detta.

En fastighet, bostadsrätt eller tomträtt som ska ges bort som gåva måste enligt lag ha ett gåvobrev upprättat för att vara giltigt. Gåvobrevet ska vara undertecknat av både givare och tagare och bevittnas av två personer. Fastigheten som ska ges bort måste även ha en överlåtelseförklaring i gåvobrevet.

En gåva till bröstarvinge anses vanligen som ett förskott på arv, om inte annat har föreskrivits. När arvet ska fördelas avräknas gåvan från arvet enligt de regler som gäller.

En gåva mellan makar blir gällande först när man registrerat den hos Skatteverket. Gäller det fastighet måste ansökan om lagfart skickas till Lantmäteriet.