Samboavtal

Sambolagen fungerar inte på samma sätt som om man är gift. Här är det den gemensamma bostaden och bohaget som införskaffats tillsammans som omfattas av sambolagen. Alltså, det man köpt tillsammans oavsett vem som betalat delas lika vid en eventuell separation och samma gäller vid dödsfall.

Enda sättet att avtala bort bodelningsreglerna är att skriva ett samboavtal.

Den egendom man äger, exempelvis ett fritidshus ingår inte i delningen utan ägandet stannar hos ägaren vid separationen.