Testamente

Ett testamente är en persons yttersta vilja och i det kan man bestämma hur man vill att ens tillgångar ska fördelas efter att man avlidit.

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument. Som myndig har man rätt att själv bestämma vad man vill testamentera. Är man gift eller har bröstarvingar kan man dock inte testamentera bort sin egendom utan att ta hänsyn till lagen kring arv då de har rätt till hälften av sin arvslott. Om testamentet inkräktar på en bröstarvinges arvslott/laglott kan bröstarvingen begära jämkning av testamentet.

Testamente ska upprättas skriftligt och namnteckningarna ska bevittnas av två samtidigt närvarande, ojäviga testamentsvittnen.

Att ha fri förfoganderätt eller full äganderätt är inte samma sak. Att ha fri förfoganderätt innebär att personen kan göra vad han eller hon vill med egendomen men inte testamentera bort den. Full äganderätt innebär att personen även rätt att testamentera bort egendomen, undantaget barnens laglott.