HBTQI

Det ska vara självklart att bli bemött med respekt oavsett om du köper kläder, går på teater eller beställer en begravning. Det ska det egentligen inte behöva diskuteras. Vårt samhälle har kommit en bit på vägen, men vi tror att vi faktiskt gör skillnad när vi tar ställning och visar färg. Vi tror också att det skapar trygghet i en svår stund att veta att du alltid är sedd, respekterad och välkommen hos oss. Som du är!

Som begravnings- och Juristbyrå i Dalarna, har alla medarbetare hos oss gått igenom och gemensamt tagit fram en konkret handlingsplan för fortsatt arbete med normkritik, likabehandling och bemötande, såväl internt som i möte med anhöriga och avlidna. Handlingsplanen innefattar alltifrån hur vi tilltalar varandra och hur vi ställer frågor till hur våra kontor är inredda. Den innebär också att vi ställer särskilda krav på leverantörer och samarbetspartner. Vi följer med i samhällsdebatten. Som kund hos oss ska en aldrig behöva diskutera sin läggning, och inte heller dölja den.