Vi är auktoriserade

Dalabegravningar tillhör de ca 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige, vilket är trygghet för dig i en svår stund och garantin för rätt hjälp.

auktoriserad begravningsbyrå

Vad krävs för att bli auktoriserad?

För att bli en auktoriserad begravningsbyrå krävs att varje medarbetare genomgår utbildningar som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Du kan se vår auktorisation som en extra trygghet – en försäkran om att du får rätt hjälp och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på ett korrekt sätt. Du är garanterad att vi följer auktorisationens stränga regler.

Mer om auktorisationskraven

Vill du ha ytterligare information om alla de krav som ställs på oss som auktoriserad begravningsbyrå går du enklast in på www.begravningar.se