Barnbegravning

Barnbegravning – om att förlora det viktigaste och finaste man har

När det värsta tänkbara händer i ens liv…När det Ni längtar som mest efter bara lämnar Er!

Att förlora ett efterlängtat barn är alla förälders största rädsla och oro. Barn och begravning är två ord som inte hör ihop. Det finns mycket med döden som är naturligt men att förlora ett barn är inte det naturliga. Vi vet att förlora ett barn är att förlora en del av sig själv. Den sorg som uppstår är obeskrivlig, och vi har alla olika sätt att bearbeta den. Men vi på Dalabegravning finns för Er som en resurs med både kunskap och tidigare erfarenhet.

Vår personal har specialutbildats i att hjälpa Er i en sådan här situation. Att behöva begrava sitt barn är ett stort slag och som förälder behöver man allt stöd man kan få. 

Tillsammans med föräldrar och anhöriga, skapa ett fint och värdigt avsked.

Hur brukar vi hjälpa till?

Vi låter familjen vara med och vara delaktiga när vi iordningställer kistan, vi uppmanar familjen att skriva brev att lägga med, ord och tankar är det finaste man kan sända med någon som man älskar så gränslöst. Föräldrarna får om man så orkar och vill vara med och klä på barnet och lägga det tillsammans i kistan. Vi uppmuntrar familjen själva köra kistan till den lokal som man har avsedd att förvara kistan i. Vi har valt att vara nära familjen i det mest tunga skeende i deras liv, att inte frånta familjen möjligheten att hålla sitt barn en sista gång innan man blir ett änglabarn.

På begravningsdagen så är familjen med från början och iordningställer lokalen för ceremonin, dekorerar med ljus, blommor, fotografier, och om man så önskar och orkar bär kistan en sista gång.

Hur ser sorgen ut för de som förlorar ett efterlängtat barn?

Att känna en tomhet och obeskrivlig sorg och att den är smärtsam är en naturlig känsla vid en förlust, inte minst när det handlar om ett barn.
Oavsett om man förlorat sitt barn i missfall, spädbarnsdöd, sjukdom eller annat så innebär det självklart en stor smärta.

Sorgen tar sig olika uttryck beroende på vem du är, vem du möter, var du är och hur du mår. Ingen annan än just du vet vad du går igenom. Helt plötsligt stannar världen upp och det är inte ovanligt att man funderar mycket på livets mening. Den sorg som uppstår är viktigt att bearbeta, det är en individuell process som är långt ifrån förutbestämd. 

Vi på Dalabergravning har människor i vårt kontaktnät som kan hjälpa dig med dina tankar i sorgens landskap.

Varför känner jag som jag gör och vad jag kan jag tänka på som förlorat mitt barn?

Det är viktigt att veta att sorgen är inte farlig. Låt sorgen finnas där, för hade inte sorgen funnits så hade inte kärleken funnits heller. 

”Sorgen är – kärlekens pris”

Prata gärna med andra som förlorat ett barn. Var inte rädd att söka upp andra som varit med om samma sak som Ni. Prata gärna om ditt barn och använd dennes namn. För när ni pratar om Ert änglabarn så kommer den alltid finnas med Er.

Gör sådant som du mår bra av, resten kan vänta.

Låt alla vara delaktiga i sorgen, även andra barn måste få möjligheten att ta del av sorgen. De måste få ta avsked av sitt syskon. Det är inte farligt att be om hjälp! T.ex. om det är saker som att handla, städa, hämta och lämna på dagis, matlagning eller tvätta så våga be om hjälp. Dom som finns runt omkring Er kommer förstå.

Kom ihåg att det inte finns några rätt och fel gällande sorgen  

Vara närstående till föräldrar som förlorat ett barn

Du som anhörig har den mest värdefullaste men svåraste uppgiften, att vara medmänniska. Du är ett viktigt stöd och behöver vara både lyhörd och anpassningsbar. En del människor sörjer genom att prata mycket om händelsen medan andra mestadels är tysta. Men glöm inte, att tystnaden är inte farlig eller på något sätt fel. Var inte rädd för att prata om änglabarnet, glöm inte och göm inte undan att barnet är en del av familjen, även fast den inte finns i fysik form. Känn av föräldrarnas olika sätt att hantera sorgen. En del blir arga, besvikna och kan uttrycka sin sorg i verbala ord, men var inte rädd, låt det vara så, för någonstans måste sorgen ut och Din närhet som anhörig är ovärderlig. 

Det finns några saker som du kan stötta med lite extra i denna svåra situation:

  • Upprätta en kontakt, visa att du finns. Din närvaro att finnas där är av stort värde.
  • Hjälp till med vardagssysslor. Att lämna matlådor, lämna och hämta på skolan, handla, städa eller tvätta kan vara till enorm hjälp under denna svåra tid.
  • Erbjud dig att vara barnvakt åt eventuella syskon, gå på bio, låt vardagen finnas där även för syskonen.
  • Besök även ”Föreningen Vi som förlorat barn” som är stöd för både föräldrar och anhöriga.

Planera inför en begravning av Ert barn

Kanske finns det saker du vill göra innan ditt änglabarn begravs? Saker som hjälper till att föreviga olika minnen och som Ni alltid har kvar.

Fotografera gärna ditt barn så som hand, fot eller öra. Du kanske tänker att varför det? Men vi vet av erfarenhet att det kommer en dag då man vill ta fram dessa minnen som berörde hjärtat så djupt. I dag finns det olika möjligheter att göra avtryck av händer och fötter i lera.

När man har förlorat ett barn är sorgen stor och det kan kännas enormt påfrestande att anordna en begravning. Låt oss mötas och hjälpa dig med det svåraste, vi lovar dig att vi kommer inte ta över utan vi kommer låta dig vara delaktig. Vi är till för dig och gör allt för att underlätta allt i den här svåra stunden. Var inte rädd för att ställa frågor till oss, be oss om råd eller ställa krav på oss. En barnbegravning är väldigt psykisk krävande och man har rätt att sörja.

Tankar från oss till Er om att ha en barnbegravning

Våga be oss om hjälp och var tydlig till oss med dina önskemål.  
Lägg gärna något personligt i kistan. En filt, ett gosedjur, en bok eller liknande.
Vill ni att kistan skall ha någon speciell färg? Man kan i dag måla kistan i den färg man önskar. 
Fundera på vilken musik eller sånger som passar. 
Känner ni någon i Er omgivning som vill framföra någon sång, eller musikstycke?
Låt gärna syskonen vara med på begravningen så att även de får säga farväl och välja hur avskedet ska utformas. 
Vart skall Ert Änglabarn ligga sen, Du kan även välja mellan askgravlund, askgravplats, minneslund eller en gravplats med gravsten.
Och det är självklart Ni som föräldrar som väljer om/hur Ni vill ha begravningsceremonin av Ert änglabarn. 

Några praktiska saker som man vara bra att känna till!

Ett barn som är dödfött har samma rätt till begravning som ett äldre barn, detta om det gått fler än 12 graviditetsveckor.
Ni som föräldrar väljer självklart om/hur du vill ha en ceremoni. De allra flesta vill ta ett fint och kärleksfullt avsked och du kan själv påverka hur detta ska gå till. 


Vad för ersättning har man rätt till?

Försäkringskassan har en speciellt utbildad enhet som man kan vända sig till om har mist sitt barn. 
Det går bra att kontakta dom via telefonnumret 0771-524 524.

Om barnet avled i samband med förlossningen kan du som födde barnet ta ut föräldrapenning i 29 dagar och därefter 10 dagar tillfällig föräldrapenning. Din partner kan ta ut 10 dagar tillfällig föräldrapenning i två omgångar. Mer information om det här hittar du på försäkringskassans hemsida.

Om du har förlorat ett barn under 18 år kan du ta ut 10 dagar tillfällig föräldrapenning inom 90 dagar från att barnet avled.

Utöver detta kan du ansöka om sjukpenning om du mår så dåligt att du inte kan arbeta. 

Det finns arbetsgivare som har kollektivavtal och som ger den anställde ledighet med lön under denna period. Kontakta din arbetsgivare vad som gäller just för Er.

Länkar för vidare läsning

Försäkringskassan
Svenska kyrkan
VSFB