Bårtäcken

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten. Bårtäcket bokas i samband med bokning av begravning hos oss. På våra bårtäcken får man ha dekoration ovanpå kistan.

Här nedan kan du se några exempel på våra bårtäcken.