Begravning med urna

Begravning eller akt med urna som man säger blir allt vanligare och innebär att man har en urna vid begravningsceremonin istället för kista. Precis som på en kista, kan man dekorera urnan med olika blommor och personliga attribut.

Musik och tal hålls för den avlidne, och det enda som egentligen skiljer sig åt, är just att den dödes stoft är i annan form.

Kremering gör man innan själva begravningen och på det sättet behöver man inte känna någon stress med att ordna med begravningen inom 30 dagar.

Man väljer om man vill samlas kring en kista eller en urna på begravningsceremonin.

Med urnbegravning blir det mer flexibelt både med plats och tidpunkt för ceremonin. En urna kan man bära med sig nästan var som helst, ibland kan tiden för att hinna med en begravning inom 30 dagar vara svår och då finns alternativet att välja att kremera innan och sedan ha en akt med urna och då har man 365 dagar på sig att ordna med ceremoni och gravsättning. Även om man väljer begravning med urna behöver man köpa en kista, eftersom kremeringen alltid sker med kista enligt svensk lag.

Då man väljer att gravsätta stoftet i en minneslund, används dock ingen urna. Däremot finns fina ceremoniurnor att låna, i vilken den enkla pappkartongen med stoftet står under själva begravningen.

I dessa fall får man som anhörig dock ej närvara vid gravsättningen. Efter ceremonin återlämnas så askan till kyrkogårdsförvaltningen, som kommer gravsätta denna vid ett senare tillfälle under perioden maj-sep.

Men om det finns möjlighet till att man har en gravplats, askgravplats, askgravlund så är det vackert att avsluta med att urnan bärs ut på kyrkogården och begravningsgästerna samlas kring gravplatsen och tar sitt personliga avsked, lägger ner en blomma och akten avslutas därefter.

Gravsättning med urna i naturen eller över vatten

En del önskar att gravsätta till sjöss eller på annan godkänd plats i naturen och då är valet att ha begravning med urna ett vackert alternativ. Om du väljer gravsättning över vatten krävs länsstyrelsens godkännande och ofta sker själva begravningsceremonin på en båt till havs. Det finns då en speciell sandurna som lämpar sig för denna typ av ceremoni. Vi hjälper er gärna med ansökan till Länsstyrelsen.