Betala räkningar för dödsbo – betalningsservice

Du som är dödsbodelägare eller ansvarig för att betala räkningar och lösa in utbetalningsavier som står i den avlidnes eller i dödsboets namn vid den bank den avlidne är kund i.

  • Betala begravning, hyra, el- och telefonräkningar – pengarna tas ifrån den avlidnes konto
  • Utbetalningar sätts in på den avlidnes konto
  • Gäller högst 12 månader efter dödsfallet

Banken godkänner inga andra uttag från den avlidnes konto innan bouppteckningen är registrerad av Skatteverket. Det gäller även om du har gjort utlägg som du har kvitto för. Observera att när bouppteckningen är registrerad ska dödsboet avvecklas.

Om du har frågor kring att betala räkningar för ett dödsbo så kontakta ditt lokala bankkontor.

Så fungerar Betalningsservice för dödsbo

Södra Dalarnas Sparbank >>
Swedbank >>
Nordea >>
SEB >>
Handelsbanken >>
ICABanken >>
Skandiabanken >>

Vanliga frågor och svar

Kan jag ange att pengarna ska tas från den avlidnes företagskonto?
Nej, företagskonto går inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Vi hade ett gemensamt konto, kan jag använda det för att betala räkningar för dödsboet?
Nej, om det finns medkontohavare på den avlidnes konto går det inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Får jag kvitto på gjorda betalningar?
Nej, men banken skickar månadsvis ut kontoutdrag där du ser alla betalningar som har gjorts.

Vi vill göra en inbetalning till dödsboets skattekonto, hur gör vi det utan en faktura på beloppet?
Gör i så fall en handskriven faktura som underlag när ni skickar in betalningsuppdraget. Observera att det är endast i samband med inbetalningar till dödsboets skattekonto som vi godtar handskrivna fakturor som underlag. För alla andra kostnader krävs riktiga fakturor/räkningar.