Eget bårhus

För att säkerställa ett tryggt och värdigt omhändertagande av avlidna personer har vi på Dalabegravning ett eget bårhus. På så sätt kan vi både garantera respekten för den som avlidit och de anhöriga. Att vi dessutom slipper långa transporter till Regionens bårhus minskar kostnader och onödiga transporter vilket också känns bra i tider då vi alla måste göra vad vi kan för att värna vår miljö.