Gravstenar

Val av gravsten är personligt och ett minnesmärke som ska finnas under en lång tid. Utöver formen och storleken så påverkar placering, väderstreck och material hur stenen åldras.

Gravstenen skall godkännas av kyrkogårdsförvaltningen innan den får monteras. Vi har kataloger och prover över olika gravstenar och behandlingar som du kan välja mellan. Vi hjälper dig med ansökningar och godkännanden för montering av stenen på gravplatsen.

Kontakta oss eller gå till vårt planeringsverktyg för att se exempel på stenar.