Gustaf Wasa-salen

Vårt ceremonirum ligger i anslutning till vårt kontor i Borlänge och passar alla sällskap upp till 50 gäster. Salen är utan kyrkliga symboler och kan utsmyckas efter tycke och smak så att det passar era önskemål. Salen kan alltså användas av alla trossamfund och även för borgliga begravningar.