Med miljön i fokus

Många av oss är överens om att vi behöver värna vår tid här på jorden och när vi vandrar genom livet också behöver tänka på vilka avtryck vi lämnar. För det kommer en tid då den jord vi lever av ska lämnas över till våra barn. Det ska vi göra med stolthet och med ögon för nästa generations bästa.

En miljövänlig begravningsbyrå innebär att alla delar i begravningen, alltifrån planering till genomförande, sker med minsta möjliga miljöpåverkan.

Miljöförstöring och förändringar i jordens klimat är frågor som intresserar många i samhället, därför vill vi självklart möta efterfrågan och erbjuda ett mer personligt avsked i form av miljövänliga begravningar och personliga avsked. Vi är en av Dalarnas enda miljövänliga begravningsbyrå.

När en miljövänlig begravning planeras finns det många personliga val. En miljövänlig begravning eller avsked innehåller några av följande kriterier; miljövänlig kista, miljövänlig urna eller minneslund, gravsten, svepskjorta i ekologisk bomull, miljömärkta programkort eller tackkort, fossilfri biodiesel vid transporter, ekologisk och närproducerad mat och dryck samt miljömärkta och närproducerade blommor.